قهرمان ,قهرمان زندگیقهرمان زندگی من پدرم بود

 و من یاد گرفتم خودم قهرمان زندگی م باشم

ب خاطر دخترم

مامانی

اینو بدون

همیشه این مامانه ک برنده س

ی روزی همه شون میان عذر خواهی

فقط تو ک میدونی

گل عمر مامانت شقایقه

اون موقع بیا واسم تعریف کن

شنونده ی خوبی هستم

نیاز ب دفاع ندارم

چون همون زیرم قهرمان هستم عزیزم....

منبع اصلی مطلب : ناگفته ها....
برچسب ها : قهرمان ,قهرمان زندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :